Se hvad vi kan tilbyde jer

Midtfyns Kollegier og Botilbud er et tilbud til unge mellem 16 til 27 der er i gang med eller forbereder sig til en uddannelse. Vi bestræber os på at bidrage til de unges udvikling på en sådan måde, at de får de bedste muligheder for at tage ansvar for eget liv og indgå meningsfuldt i samfundet. Vores mål er at støtte den enkelte til at få tillid til egne ressourcer og evner, for derigennem at mestre eget liv og nå sine mål indenfor uddannelse, job, familie, venner og fritid.

Søtofte

Anbringelse, efterværn og botilbud

[unex_ce_button id="content_5q1zehkbv,column_content_3y4gjww37" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="0px" button_bg_color="" button_padding="10px 50px 10px 50px" button_border_width="2px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#333333" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="/soetofte/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Læs mere her[/ce_button]

Vestergade

Botilbud & kompetencecenter

[unex_ce_button id="content_5q1zehkbv,column_content_ur63u9ro0" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="0px" button_bg_color="transparent" button_padding="10px 50px 10px 50px" button_border_width="2px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#000000" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="/vestergade/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Læs mere her[/ce_button]