Ringe Kost- og Realskole

Vestergade 27
5750 Ringe.