Kollegielivet

Uddannelse

De unge der bor på kollegiet Søtofte er alle i gang med en uddannelse. Det er selvfølgelig den unges eget valg hvilken uddannelser man går på, men det er fra kollegiets side et krav at man aktivt passer sin uddannelse. Er der unge der ”går i stå” med uddannelsen eller ønsker at skifte, hjælper vi og UU vejleder med at lægge en ny plan.

Ringe ligger midt mellem Svendborg og Odense og det er nemt at komme til langt de fleste uddannelsessteder med tog eller bus.
 

Hverdag, weekender og ferier

Hverdagen er gerne fyldt med almindelige aktiviteter og opgaver som madlavning, tøjvask, lektier, rengøring mm. Og ikke mindst hvad der også hører til et almindeligt ungdomsliv, fx fjernsyn, computerspil, udveksling af dagens oplevelser og seneste nyt fra Facebook.

Der er mulighed for at du kan deltage i fællesspisning onsdag og søndag. Hvis du vil være med, deltager du, sammen med personale, også i madlavning og opvask efter en fast plan.

Fællesspisning er fedt fordi:
- Det er med til at fremme det sociale fællesskab på kollegiet.
- Du får muligheden for at servere dine egne livretter for dine venner
- Du får måske smagt noget nyt og spændende
- Du får dejlig mad uden at skulle stå i køkkenet hver gang
- Det er rigtig hyggeligt

Kollegiet bruger kostskolens fitnesslokale og hal flere gange om ugen.

I hverdagene er der personale fra kl. 7:00-9:00 om morgenen og igen fra kl. 14:00-22:30

Lørdag og søndag er der personale fra kl. 15:00-22:00

Kollegiet er ikke døgnbemandet, men der er mulighed for at kontakte ”bagvagten” i de tidsrum hvor der ikke er personale. Dette er dog kun i alvorlige og akutte tilfælde.

I ferierne planlægger vi dagene efter hvor mange unge der er på kollegiet.
 

Aktiviteter

Hver anden onsdag er der husmøde på Kollegiet Søtofte. Alle skal deltage i husmødet, da det er vigtigt for at få kollegiet til at fungere og for at det kan være et rart sted at være for alle unge.

På husmødet kan både personalet og du sætte punkter på dagsordenen.

Husmødet kan bruges til at diskutere, stille spørgsmål, komme med meddelelser og til at lave aftaler om alt det der er fælles, fx
- Aktiviteter
- Fællesspisning
- Husorden
- Nye idéer
- Ønsker

De onsdag der ikke er husmøder er der ”temaaften”. Indholdet på temaaftenerne besluttes af de unge og personalet i fællesskab og kan være alt lige fra foredrag om angst til fælles filmaften.
 

Fællesskab og privatliv

På Kollegiet Søtofte er man aldrig alene, men man kan lukke sin dør, når man har brug for at være sig selv. Alle har eget værelse med fælles toilet og bad og der er tre fælleskøkkener.

Som ung har man ofte brug for at fordybe sig i egne interesser efter en travl skoledag, men at være ung er også at opbygge netværk og at have fritidsinteresser. På Kollegiet Søtofte ved vi, at det ikke altid kommer af sig selv og vi støtter de unge i at deltage i aktiviteter både på og udenfor kollegiet.
 

Kontaktpædagog

Alle der flytter ind på Kollegiet Søtofte får tilknyttet sin egen kontaktpædagog.
Kontaktpædagogen sørger for at den unge får en tilpasset støtte i hverdagen, og er tovholder i samarbejdet med uddannelsessted, kommune og familien.

 

Ungesamtaler

Ungesamtalen handler om dig og hvordan vi i fællesskab kan nå dine mål i handleplanen.

Her har din kontaktperson mulighed for at spørge ind til, hvordan du har det og få en fornemmelse af, hvilke forventninger, tanker, frustrationer, overvejelser og ønsker du går med. Det er nemlig vigtigt for os at vi bliver klogere på hvordan vi bedst støtter dig i at nå dine mål og delmål.

Ungesamtalen foregår så den opleves tryg, meningsfuld og forudsigelig. Derfor er der en dagsorden til samtalerne.

Faste punkter på dagsordenen er:
- Hvordan går det i skolen?
- Hvordan går det med familie og kommende hjemrejser?
- Hvordan går det på kollegiet?
- Hvordan går det med fritidsinteresser?
- Hvordan går det med delmålene fra udviklingsplanen?

Derudover kan du aftale andre punkter med din kontaktperson.

Ungesamtaler er obligatoriske når man bor på kollegiet. Der er ungesamtale hver 14. dag og da det er vigtigt, at der følges op på det I aftaler, laver kontaktpersonen et kort referat.
 

Kollegieregler

Husorden for Kollegiet Søtofte
Du skal opføre dig, så det er rart for alle at være på kollegiet.

Rygning
Du må ikke ryge inden døre, heller ikke på eget værelse. Du må ryge udenfor under halvtaget. Dette gælder også for forældre og gæster.

Hvorfor: Fordi rygeloven siger det.

Alkohol
Du må ikke drikke alkohol på kollegiet, med mindre der er et særligt arrangement hvor der er lavet aftale med personalet.

Hvorfor: Fordi vi ikke ønsker et miljø hvor unge er påvirket af alkohol som kan være hæmmende for et godt bo- og studiemiljø.

Euforiserende stoffer
Vi accepterer ikke brugen af euforiserende stoffer, når man bor på Kollegiet Søtofte.

Hvorfor: Fordi det er ulovligt, sundhedsskadeligt og hæmmende for et godt bo- og studiemiljø.

Gæster
Man må gerne have gæster på kollegiet Søtofte. På hverdage skal gæster gå senest kl. 22:30. Fredag og lørdag er der mulighed for at lave andre aftaler med personalet. Hvis gæsterne skal overnatte eller spise med til fællesspisning, skal det aftales med personalet i så god tid som muligt. Gæster til fællesspisning skal betale 25,- kr.

Hvorfor: Det er vigtigt at være sammen med sine venner, og samtidig tage hensyn til de andre unge på kollegiet.

Ro i huset
Til hverdag er der ro i huset efter kl. 21:00. Det betyder at du ikke skal spile høj musik, støvsuge, vaske tøj eller larme på andre måder. Så vil du høre musik, så skal du bruge dine høretelefoner.

Hvorfor: Fordi man skal tage hensyn til hinanden på kollegiet. Det er vigtigt at være frisk og vågen til næste skoledag.

Give besked
Når du bor på Kollegiet Søtofte skal du give besked til personalet hvis du er forhindret i at holde en aftale som fx ungesamtale, Husmøde og faste opgaver.

Hvorfor: Af hensyn til fællesskabet og for at vi kan lave en ny aftale.

Brug af kollegiets fællesområder
På Kollegiet Søtofte rydder alle op efter sig selv og behandler tingene pænt. Når du fx har brugt køkkenet skal du rydde op og vaske op efter dig med det samme. Også når du har brugt badeværelset skal du rydde op efter dig så der ikke ligger skrabere, vatpinde og andet rod.

Hvorfor: Fordi det er rarest for alle at bo i et rent og pænt hus.

Opgaver
Når du bor på Kollegiet Søtofte har du forskellige opgaver som fx ugentlig rengøring af dit værelse, tøjvask, at deltage i kollegiemøder, deltage i ungesamtaler, borddækning, madlavning og opvask.

Hvorfor: Fordi du på Kollegiet Søtofte forberedes til et selvstændigt ungdoms- voksenliv, ved at tage del i personlige og fællesopgaver.

Naboskabet
En vigtig forudsætning for at kunne bo på Kollegiet Søtofte er, at man viser hensyn til sine værelses naboer samt de nabohuse som ligger nærved kollegiet.

Dette gør du ved:

- At du tager hensyn til andre i forhold til at spille høj musik, køre på knallert, råbe højlydt mv.
- Overholder husreglerne
- Ikke smider affald, cigaretskodder eller lignende udenfor omkring kollegiet og naboerne.
- Hvis du har bil, parkerer din bil på parkeringspladsen og ikke foran kollegiet

Hvorfor: Det er en vigtig egenskab at kunne tage hensyn til andre, og især sine naboer, for også at bo i et roligt og konflikt frit miljø.