Støtte i egen bolig

Kollegiet Søtofte yder støtte til unge i egen bolig. Der arbejdes ud fra de opstillede mål der er udarbejdet mellem den unge og kommunen.